TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Tin tức
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020

Với đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp giảng dạy tại các Trường THPT chuyên của Hà Nội như chuyên Khoa học Tự nhiên, Amsterdam, Sư Phạm..., Trung tâm Khoa Bảng luôn dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG và học sinh đỗ vào các trường chuyên của Thành phố Hà Nội.

Địa điểm:

Tầng 3 nhà B, 131 Thái Thịnh, Q. Đống Đa.

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THCS: 

LỊCH HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

6T0

Thứ Bẩy

16h – 18h

Nguyễn  Lâm

16h Thứ Bẩy 22/6/19

6T1

Chủ Nhật

14h – 16h

Nguyễn Hà Thanh

14h Chủ Nhật 23/6/19

 

LỊCH HỌC LỚP 7 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

7T0_A

Chủ Nhật

16h15 - 17h45

Nguyễn  Lâm (Đại)

16h15 Chủ Nhật 16/6/19

18h – 19h30

Ninh Văn Thu (Hình)

7T0_B

16h15 - 17h45

Ninh Văn Thu (Hình)

18h – 19h30

Nguyễn  Lâm (Đại)

7T01

Chủ Nhật

8h -11h15

Ninh Văn Thu

8h Chủ Nhật 16/6/19

7T1

Thứ Bẩy

18h - 20h30

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Bẩy 22/6/19

7T2

Thứ Sáu

18h - 20h30

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Sáu 21/6/19

Vật lý

7L1

Chủ Nhật

14h45 - 16h15

Nguyễn Công Toản

14h45 Chủ Nhật 16/6/19

7L2

Thứ Bảy

16h - 17h30

Hoàng Bảo Anh

16h Thứ Bảy 22/6/2019

 

LỊCH HỌC LỚP 8 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Khai giảng

Toán

8T01

Chủ Nhật

8h - 9h30 (Đại)

Nguyễn  Lâm

8h Chủ Nhật 16/6/19

9h45 - 11h15 (Hình)

Trần Anh Tuấn

8T0

Chủ Nhật
 

19h35 - 21h05 Đại)

Nguyễn  Lâm

18h Chủ Nhật 16/6/19

18h - 19h30 (Hình)

Trịnh Kim Nam

8T1

Chủ Nhật

8h - 11h15

Nguyễn Hà Thanh

8h Chủ Nhật 23/6/19

8T02

Chủ Nhật

8h - 9h30 (Đại)

Đào Phương Bắc

8h Chủ Nhật 16/6/19

9h45 - 11h15 (Hình)

Phạm Minh Đức

8T2

Thứ Tư

18h – 21h15

Trịnh Kim Nam

18h Thứ Tư 26/6/2019

Vật lý

8L0

Chủ Nhật

14h45 – 16h15

Hoàng Chí Hiếu

14h45 Chủ Nhật 16/6/19

8L01

Thứ Năm

18h – 19h30

Hoàng Chí Hiếu

18h Thứ Năm 01/8/2019

8L1

18h – 19h30

Đặng Đình Tới

18h Thứ Năm 20/6/19

8L2

Thứ Ba

18h – 19h30

Vũ Hải Yến

18h Thứ Ba 18/6/19

Hóa học

8H0

Thứ Bẩy

16h – 17h30

Trần Thạch Văn

16h Thứ Bẩy 22/6/19

8H1

Hai

18h – 19h30

Trần Thạch Văn

18h Thứ Hai 17/6/19

8H2

Năm

18h – 19h30

Trần Thạch Văn

18h Thứ Năm 27/6/19

 

LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ

Giáo viên

Khai giảng

Toán

9T0

Thứ Bẩy

18h - 19h30 (Số)

Nguyễn Lâm

18h Thứ Bẩy 22/6/2019

Chủ Nhật

9h45 - 11h15 (Đại)

8h Chủ Nhật 16/6/2019

Chủ Nhật

8h - 9h30 (Hình)

Trần Anh Tuấn

9h45 Chủ Nhật 16/6/2019

9A0

Chủ Nhật

14h -15h30 (Đại)

15h45 - 17h15 (Hình)

Đào Phương Bắc

Trịnh Kim Nam

14h Chủ Nhật 16/6/2019

9T01

Chủ Nhật

8h - 9h30 (Hình)

Phạm Minh Đức

8h Chủ Nhật 16/6/2019

Chủ Nhật

9h45 - 11h15 (Đại)

Đào Phương Bắc

9h45 Chủ Nhật 16/6/2019

9T1

Thứ Ba

18h - 21h15

Cao Vi Ba

18h Thứ Ba 18/6/2019

9T2

Chủ Nhật

8h - 11h15

Cao Vi Ba

8h Chủ Nhật 16/6/2019

9T3

Thứ Tư

18h - 21h15

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Tư 19/6/2019

Ngữ Văn

9V

Thứ Bẩy

18h - 21h15

Phạm Thanh Nga

18h Thứ Bẩy 22/6/2019

English

9E

Thứ Sáu

18h - 21h15

Lê Thanh Thúy

18h Thứ Sáu 21/6/2019

Vật lý

9L01

Chủ Nhật

14h45 - 16h15

Nguyễn Công Toản

14h45 Chủ Nhật 16/6/2019

16h30 - 18h

Đặng Đình Tới

9L02

Thứ Tư

14h - 16h

Đặng Đình Tới

14h Thứ Tư 19/6/2019

9L03

Thứ Năm

18h - 19h30

Nguyễn Công Toản

18h Thứ Năm 20/6/2019

19h45 - 21h15

Đặng Đình Tới

9L04

Thứ Năm

18h - 19h30

Vũ Hải Yến

18h Thứ Năm 01/8/2019

19h45 - 21h15

Nguyễn Công Toản

9L_NC

Thứ Hai

18h – 19h30

Vũ Hải Yến

18h Thứ Hai 17/6/2019

Hóa học

9H0

Thứ Tư

16h - 18h

Trần Thạch Văn

16h Thứ Tư 26/6/2019

9H1

Thứ Hai

18h - 19h30

Tạ Thị Thảo

18h Thứ Hai 17/6/2019

19h35 - 21h05

Trần Thạch Văn

9H2

Thứ Năm

18h - 19h30

Tạ Thị Thảo

18h Thứ Năm 27/6/2019

19h35 - 21h05

Trần Thạch Văn

9H_NC

Thứ Sáu

18h – 19h30

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Sáu 21/6/2019

Sinh học

9S0

Thứ Ba

18h - 20h30

Bùi Thanh Vân

18h Thứ Ba 18/6/2019

Trong đó: 9T0, 9A0: Lớp chuyên Toán, chuyên Tin;

                9T01, 9T1, 9T2: Lớp Toán nâng cao dành cho học sinh thi chuyên Lý, Hóa, Sinh, Văn, NN

                9T3: Lớp Toán Nâng cao dành cho học sinh thi vào các trường cấp 3.

                9L_NC: Lớp Lý nâng cao thi cấp 3; 9L01, 9L02, 9L03, 9L04: Lớp Lý chuyên;

                9H_NC: Lớp Hoá nâng cao thi cấp 3; 9H0, 9H1, 9H2: Lớp Hóa chuyên.

II. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THPT:

Lớp A01 phù hợp với học sinh học theo chương trình 2 năm 3 lớp (bám sát tiến độ học của Trường THPT chuyên KHTN);

 Lớp A02 phù hợp với học sinh chọn khối thi Đại học là A hoặc A1, bám sát tiến độ chương trình học của các trường THPT.

LỊCH HỌC LỚP 12 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

12A01

Thứ Hai

18h – 21h15

Hoàng Ngọc Minh

18h Thứ Hai 17/6/2019

12A02

Thứ Hai

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Hai 17/6/2019

Vật lý

12A01

Chủ Nhật

8h – 9h30

Đặng Đình Tới

8h Chủ Nhật 23/6/2019

12A02

Thứ Tư

18h15 – 20h30

18h Thứ Tư 19/6/2019

Hóa học

12A01

Chủ Nhật

9h45 – 11h15

Lê Thế Duẩn

9h45 Chủ Nhật 23/6/2019

12A02

Thứ Ba

18h – 21h15

Nguyễn Hải Nam

18h Thứ Ba 18/6/2019

Văn

12V

Thứ Tư

18h – 21h

Nguyễn Thanh Nga

18h Thứ Tư 19/6/2019

LỊCH HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Khai giảng

Toán

11A01

Chủ Nhật

8h – 11h15

Hoàng Ngọc Minh

8h Chủ Nhật 7/7/2019

11A02

Thứ Năm

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Năm 4/7/2019

Vật lý

11A01

Thứ Bẩy

16h30 – 18h

Đặng Đình Tới

16h30 Thứ Bẩy 6/7/2019

11A02

Thứ Ba

18h – 19h30

Trần Kiên

18h Thứ Ba 18/6/2019

Chủ Nhật

14h – 15h30

Hóa học

11A01

Thứ Năm

18h – 20h15

Lê Thế Duẩn

18h Thứ Năm 4/7/2019

11A02

Thứ Ba

19h35 – 21h05

Tạ Việt Trung

19h35 Thứ Ba 18/6/2019

Chủ Nhật

15h30 – 17h

Ngữ văn

11V

Thứ Hai

18h – 19h30

Phạm Thanh Nga

18h30 Thứ Hai 8/7/2019

 

LỊCH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

10A01

Thứ Bẩy

16h30 – 19h45

Hoàng Ngọc Minh

16h30 Thứ Bảy 03/8/2019

10A02

Thứ Tư

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Tư 07/8/2019

Vật lý

10A01

Chủ Nhật

9h45 – 11h15

Đặng Đình Tới

9h45 Chủ Nhật 04/8/2019

10A02

Chủ Nhật

15h30 – 17h

Trần Kiên

18h Thứ Sáu 02/8/2019

Thứ Sáu

18h – 19h30

Hóa học

10A01

Chủ Nhật

8h – 9h30

Lê Thế Duẩn

8h Chủ Nhật 04/8/2019

10A02

Thứ Sáu

19h45 – 21h15

Tạ Việt Trung

19h45 Thứ Sáu 02/8/2019

Chủ Nhật

14h – 15h30

Ngữ Văn

10V

Thứ Hai

19h30 – 21h

Phạm Thanh Nga

19h30 Thứ Hai 05/8/2019

 

Lớp 10A01 phù hợp với học sinh học theo chương trình 2 năm 3 lớp (bám sát tiến độ học của Trường THPT chuyên KHTN);

Lớp 10A02 phù hợp với học sinh chọn khối thi Đại học là A hoặc A1, bám sát tiến độ chương trình học của các trường THPT.

 

  


Các tin khác
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (06/05/2019)
Học sinh Khoa Bảng đạt 104 giải (8 Nhất, 31 Nhì, 46 Ba và 19 KK) trong kỳ thi HSG Thành phố năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 4 NĂM HỌC 2018 - 2019 (22/04/2019)
LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/4 (08/04/2019)
Lịch kiểm tra định kỳ lần 4 năm học 2018 - 2019 (21/03/2019)
Danh sách học sinh đoạt giải trong kỳ thi HSG cấp Quận năm học 2018 - 2019 (28/01/2019)
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (28/01/2019)
Lịch kiểm tra định kỳ lần 3 năm học 2018 - 2019 (10/01/2019)
Kết quả kiểm tra định kỳ lần 2 năm học 2018 - 2019 (25/12/2018)
Lịch kiểm tra định kỳ lần 2 năm học 2018 - 2019 (23/10/2018)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN Ở HÀ NỘI NĂM HỌC 2021 - 2022


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn