TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã học sinh Trường Lớp  Điểm 
1 KB9.0003 Thịnh Liệt 9L02 4.00
2 KB9.0004 Khương Đình 9L02 1.50
3 KB9.0005 Giảng Võ 9L01 3.50
4 KB9.0006 Ngô Gia Tự 9L02 Vắng
5 KB9.0018 Phan Đình Giót 9L0 5.00
6 KB9.0020 Thành Công 9L0 7.00
7 KB9.0023 Nghĩa Tân 9L02 Vắng
8 KB9.0024 Kim Giang 9L01 4.50
9 KB9.0027 Phan Chu Trình 9L02 4.00
10 KB9.0028 Amsterdam 9L01 3.50
11 KB9.0039 Chu Văn An 9L02 4.50
12 KB9.0042 Lương Thế Vinh 9L02 5.00
13 KB9.0045 Ngô Gia Tự 9L02 2.00
14 KB9.0048 Nguyễn Trường Tộ 9L01 5.00
15 KB9.0053 Nguyễn Trường Tộ 9L0 4.75
16 KB9.0055 Lương Thế Vinh 9L02 7.00
17 KB9.0056 Đại Kim 9L02 5.00
18 KB9.0058 Ngoại Ngữ 9L02 8.00
19 KB9.0061 Nhật Tân 9L02 10.00
20 KB9.0062 Nguyễn Trường Tộ 9L02 3.50
21 KB9.0063 Thanh Xuân 9L02 3.50
22 KB9.0064 Giảng Võ 9L01 Không đạt
23 KB9.0065 Chu Văn An 9L02 3.00
24 KB9.0066 Marie Curie 9L02 Không đạt
25 KB9.0067 Chu Văn An 9L02 3.50
26 KB9.0078 Phú La 9L01 6.50
27 KB9.0085 Giảng Võ 9L01 4.50
28 KB9.0099 Đại Kim 9L02 4.00
29 KB9.0103 Chu Văn An 9L01 3.00
30 KB9.0105 Thanh Xuân Nam 9L02 5.00
31 KB9.0106 Nguyễn Trường Tộ 9L-KC 4.70
32 KB9.0117 Nghĩa Tân 9L02 Vắng
33 KB9.0119 Chu Văn An 9L01 6.00
34 KB9.0120 Thanh Xuân Nam 9L01 4.50
35 KB9.0122 Kim Giang 9L01 4.50
36 KB9.0130 Giảng Võ 9L0 3.50
37 KB9.0132 Amsterdam 9L02 10.00
38 KB9.0148 Ngôi Sao 9L02 10.00
39 KB9.0151 Tân Định 9L-KC 6.00
40 KB9.0152 Nghĩa Tân 9L01 Vắng
41 KB9.0157 Ngôi Sao 9L01 4.00
42 KB9.0160 Ngôi Sao Hà Nội 9L01 3.00
43 KB9.0165 Trung Văn 9L01 2.00
44 KB9.0166 Lương Thế Vinh 9L01 4.00
45 KB9.0171 Giảng Võ 9L0 Không đạt
46 KB9.0174 Trưng Vương 9L02 5.00
47 KB9.0181 Trưng Vương 9L01 Vắng
48 KB9.0184 Thái Thịnh 9L-KC 6.25
49 KB9.0194 Văn Quán 9L01 4.50
50 KB9.0196 Bế Văn Đàn 9L01 5.50
51 KB9.0200 Archimedes 9L0 1.75
52 KB9.0204 Nguyễn Trường Tộ 9L0 3.25
53 KB9.0205 Mỗ Lao 9L02 2.00
54 KB9.0207 Đống Đa 9L-KC 7.00
55 KB9.0209 Tân Mai 9L01 Vắng
56 KB9.0216 Giảng Võ 9L01 Vắng
57 KB9.0218 Tân Định 9L01 2.00
58 KB9.0236 Giảng võ 9L01 Vắng
59 KB9.0241 Nam Từ Liêm 9L0 3.25
60 KB9.0242 Trưng Vương 9L02 10.00
61 KB9.0243 Đoàn Thị Điểm 9L01 6.00
62 KB9.0244 Gia Thụy 9L01 Vắng
63 KB9.0250 Cát Linh 9L0 2.25
64 KB9.0251 Hoàn Kiếm 9L0 5.00
65 KB9.0257 Thanh Xuân 9L01 3.50
66 KB9.0273 Trưng Vương 9L-KC Vắng 
67 KB9.0279 Tây Sơn 9L-KC 5.60
68 KB9.0282 Đoàn Thị Điểm 9L0 3.75
69 KB9.0283 Archimedes 9L01 6.50
70 KB9.0287 Ngô Sĩ Liên 9L01 Vắng
71 KB9.0289 Marie Curie 9L0 4.00
72 KB9.0293 Nguyễn Trường Tộ 9L0 5.00
73 KB9.0298 Đoàn Thị Điểm 9L02 5.50
74 KB9.0303 Lê Lợi 9L01 2.50
75 KB9.0306 Giảng Võ 9L01 6.00
76 KB9.0309 Trưng Vương 9L01 4.50
77 KB9.0320 Thái Thịnh 9L-KC 2.50
78 KB9.0324 Nguyễn Trường Tộ 9L0 3.5
79 KB9.0327 Phan Chu Trinh 9L0 Không đạt
80 KB9.0331 Chu Văn An 9L02 Vắng
81 KB9.0342 Tân Định 9L01 5.50
82 KB9.0343 Đống Đa 9L0 2.75
83 KB9.0345 Đống Đa 9L0 3.00
84 KB9.0346 Nguyễn Trường Tộ 9L02 3.50
85 KB9.0358 Sơn Tây 9L0 4.50
86 KB9.0362 Trưng Vương 9L-KC 5.50
87 KB9.0365 Mai Động 9L01 Vắng
88 KB9.0370 Liên Ninh 9L01 2.00
89 KB9.0372 Gia Thụy 9L01 Vắng
90 KB9.0373 Chu Văn An - Thanh Trì 9L01 2.00
91 KB9.0375 Cát Linh 9L-KC 6.80
92 KB9.0376 Đại Kim 9L02 4.50
93 KB9.0378 Ngọc Lâm 9L02 2.50
94 KB9.0385 Amsterdam 9L01 5.00
95 KB9.0392 Đại Kim 9L02 2.50
96 KB9.0399 Đoàn Thị Điểm 9L0 5.00
97 KB9.0400 Giảng Võ 9L0 3.00
98 KB9.0437 Đống Đa 9L02 4.00
99 KB9.0440 Ngô Sĩ Liên 9L0 3.25
100 KB9.0451 Nguyễn Du 9L-KC 6.50
101 KB9.0452 Lê Ngọc Hân 9L-KC 8.75
102 KB9.0456 Huy Tưởng 9L0 3.75
103 KB9.0457 Huy Tưởng 9L0 3.75
104 KB9.0482 Thanh Liệt 9L01 5.50
105 KB9.0485 Lương Thế Vinh 9L0 2.50
106 KB9.0489 Edision (Ecopark) 9L0 2.75
107 KB9.0491 Nguyễn Huy Tưởng 9L0 4.00
108 KB9.0496 Nguyễn Huy Tưởng 9L0 4.00
109 KB9.0499 Nguyễn Bỉnh Khiêm 9L-KC 5.70
110 KB9.0500 Mỹ Hào 9L01 6.50
111 KB9.0517 Thanh Xuân Trung 9L02 Không đạt
112 KB9.0522 Trần Đăng Ninh 9L-KC 3.60
113 KB9.0530 Văn Quán 9L01 4.50
114 KB9.0534 Đô Thị Việt Hưng 9L01 3.50
115 KB9.0542 Nguyễn Tri Phương 9L-KC Vắng 
116 KB9.0548 Amsterdam 9L0 8.00
117 KB9.0550 Nhật Tân 9L02 2.50
118 KB9.0562 Cát Linh 9L0 4.00
119 KB9.0563 Lương Thế Vinh 9L0 2.00
120 KB9.0566 Nguyễn Trường Tộ 9L0 1.75
121 KB9.0575 Đống Đa 9L0 2.75

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 8 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 7 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 6 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (12/12/2022)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN Ở HÀ NỘI NĂM HỌC 2020 - 2021
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2021


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn