TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Tin tức
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021

Với đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp giảng dạy tại các Trường THPT chuyên của Hà Nội như chuyên Khoa học Tự nhiên, Amsterdam, Sư Phạm..., Trung tâm Khoa Bảng luôn dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG và học sinh đỗ vào các trường chuyên của Thành phố Hà Nội.

Địa điểm: 131 Thái Thịnh, Q. Đống Đa.

Quý PHHS hoặc các em học sinh cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Điện thoại: 0983 614 376 hoặc 024 6686 5087

Email: trungtam.thaytoi@gmail.com

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THCS: 

LỊCH HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

6T0

Thứ Bẩy

16h -18h

Nguyễn  Lâm

16h Thứ Bẩy 05/9/2020

6T1

Chủ Nhật

14h - 16h

Nguyễn Hà Thanh

14h Chủ Nhật 06/9/2020

Vật lý

6L0

Thứ Bảy

18h15 - 19h45

Nguyễn Nhung

18h15 Thứ Bẩy 05/9/2020

 

LỊCH HỌC LỚP 7 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

7T0

Chủ Nhật

14h - 15h30
(Đại)

Nguyễn  Lâm

14h Chủ Nhật

19/7/2020

15h45 - 17h15
(Hình)

Ninh Văn Thu

7T01

Thứ Tư

18h -20h30

Ninh Văn Thu

18h Thứ Tư 22/7/2020

7T1

Thứ Sáu

18h - 20h30

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Sáu 24/7/2020

7T2

Thứ Ba

18h - 20h30

Trịnh Kim Nam

18h Thứ Ba 21/7/2020

Vật lý

7L0

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Nguyễn Thị Ngát

17h45 Chủ Nhật 19/7/2020

7L1

Thứ Bảy

16h - 17h30

Hoàng Bảo Anh

16h Thứ Bẩy 18/7/2020

 

LỊCH HỌC LỚP 8 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Khai giảng

Toán

8T0

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Nguyễn  Lâm

8h Chủ Nhật 19/7/2020

9h45 - 11h15
(Hình)

Trần Anh Tuấn

8T01

Chủ Nhật

14h – 15h30
(Hình)

Ninh Văn Thu

14h Chủ Nhật 19/7/2020

15h45 - 17h15
(Đại)

Trịnh Kim Nam

8T02

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Phạm Minh Đức

8h Chủ Nhật 19/7/2020

9h45 - 11h15
(Đại)

Đào Phương Bắc

8T1

Thứ Bảy

18h - 21h15

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Bẩy
18/7/2020

8T2

Thứ Tư

18h – 21h15

Trịnh Kim Nam

18h Thứ Tư 22/7/2020

Vật lý

8L0

Chủ Nhật

17h45 – 19h15

Hoàng Chí Hiếu

18h Chủ Nhật 19/7/2020

8L01

Thứ Năm

18h – 19h30

Đặng Đình Tới

18h Thứ Năm 23/7/2020

8L1

Thứ Ba

18h – 19h30

Nguyễn Thị Ngát

18h Thứ Ba 21/7/2020

Hóa học

8H0

Thứ Bẩy

18h – 19h30

Trần Thạch Văn

18h Thứ Bảy 18/7/2020

8H01

Hai

18h – 19h30

Trần Thạch Văn

18h Thứ Hai 20/7/2020

8H02

Năm

18h – 19h30

Trần Thạch Văn

18h Thứ Năm 23/7/2020

8H1

18h – 19h30

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Tư 22/7/2020

 

LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ

Giáo viên

Khai giảng

Toán

9T0

Thứ Bẩy

18h - 19h30
(Số)

Nguyễn Lâm

18h Thứ Bẩy
18/7/2020

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Đại)

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Trần Anh Tuấn

9T01

Chủ Nhật

14h -15h30
(Hình)

Trịnh Kim Nam

14h Chủ Nhật
19/7/2020

15h45 - 17h15
(Đại)

Đào Phương Bắc

9T1

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Đào Phương Bắc

8h Chủ Nhật
19/7/2020

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Hình)

Phạm Minh Đức

9T2

Chủ Nhật

8h - 11h15

Cao Vi Ba

8h Chủ Nhật 19/7/2020

9T3

Thứ Ba

18h - 21h15

Cao Vi Ba

18h Thứ Ba 21/7/2020

9A2

Chủ Nhật

17h30 - 20h45

Nguyễn Hà Thanh

17h30 Chủ Nhật 19/7/2020

Ngữ Văn

9V

Thứ Sáu

18h - 21h

Phạm Thanh Nga

18h Thứ Sáu
24/7/2020

English

9E

Thứ Hai

18h - 21h

Ngô Phương Linh

18h Thứ Hai 27/7/2020

Vật 

9L01

Chủ Nhật

14h45 - 16h15

Đặng Đình Tới

14h45 Chủ Nhật
19/7/2020

16h30 - 18h

Nguyễn Công Toản

9L02

Thứ Bảy

14h15 - 16h15

Đặng Đình Tới

14h15 Thứ Bẩy
18/7/2020

9L03

Thứ Năm

18h - 19h30

Nguyễn Công Toản

18h Thứ Năm 23/7/2020

19h45 - 21h15

Đặng Đình Tới

9L_NC

Thứ Hai

18h – 20h

Nguyễn Hải Yến

18h Thứ Hai
20/7/2020

Hóa 
học

9H0

Thứ Bẩy

16h15 - 17h45

Trần Thạch Văn

16h15 Thứ Bẩy
18/7/2020

18h – 19h30

Lê Thế Duẩn

9H01

Thứ Hai

18h - 19h30

Tạ Thị Thảo

18h Thứ Hai 20/7/2020

19h45 - 21h15

Trần Thạch Văn

9H02

Thứ Năm

18h - 19h30

Tạ Thị Thảo

18h Thứ Năm 23/7/2020

19h45 - 21h15

Trần Thạch Văn

9H_NC

Thứ Sáu

18h – 20h

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Sáu 24/7/2020

Sinh học

9S0

Chủ Nhật

14h – 17h15

Ngọc Huyền

14h Chủ Nhật
19/7/2020

 

II. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THPT:

LỊCH HỌC LỚP 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Khai giảng

Toán

12A01

Chủ Nhật

8h – 11h15

Hoàng Ngọc Minh

8h Chủ Nhật
19/7/2020

12A02

Thứ Năm

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Năm
16/7/2020

Vật lý

12A01

Thứ Bẩy

16h30 - 18h45

Đặng Đình Tới

16h30 Thứ Bẩy
18/7/2020

12A02

Thứ Ba

17h30 – 19h45

Trần Kiên

17h30 Thứ Ba
23/6/2020

Chủ Nhật

13h45 – 16h

Hóa học

12A01

Thứ Năm

18h – 20h15

Lê Thế Duẩn

18h Thứ Năm
23/7/2020

12A02

Thứ Ba

20h – 21h30

Thầy Trung

16h15 Chủ Nhật
05/7/2020

Chủ Nhật

16h15 – 19h15

Ngữ văn

12V

Thứ Hai

18h – 21h

Phạm Thanh Nga

18h Thứ Hai
20/7/2020

 

LỊCH HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

11A01

Thứ Bẩy

16h30 – 19h45

Hoàng Ngọc Minh

16h30 Thứ Bẩy
18/7/2020

11A02

Thứ Tư

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Tư
22/7/2020

Vật lý

11A01

Chủ Nhật

9h45 – 11h15

Đặng Đình Tới

9h45 Chủ Nhật
19/7/2020

11A02

Chủ Nhật

16h15 – 17h45

Trần Kiên

16h Chủ Nhật
19/7/2020

Thứ Sáu

18h –19h30

Hóa học

11A01

Chủ Nhật

8h – 9h30

Lê Thế Duẩn

8h Chủ Nhật
19/7/2020

11A02

Thứ Sáu

19h45 – 21h15

Thầy Trung

13h45 Chủ Nhật
19/7/2020

Chủ Nhật

13h45 – 16h

Ngữ
Văn

11V

Thứ Ba

19h35– 21hh05

Phạm Thanh Nga

19h35 Thứ Ba
18/8/2020


LỊCH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

10A01

Chủ Nhật

16h30 –19h45

Hoàng Ngọc Minh

16h30 Chủ Nhật
16/8/2020

10A02

Thứ Hai

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Hai
17/8/2020

Vật lý

10A01

Chủ Nhật

8h – 9h30

Đặng Đình Tới

8h Chủ Nhật
16/8/2020

10A02

Thứ Ba

19h45 – 21h15

Trần Kiên

19h45 Thứ Ba
18/8/2020

Thứ Sáu

19h45 – 21h15

Trần Kiên

19h45 Thứ Sáu
21/8/2020

Hóa
học

10A01

Chủ Nhật

9h45 – 11h15

Lê Thế Duẩn

9h45 Chủ Nhật
16/8/2020

10A02

Thứ Ba

18h –19h30

Thầy Trung

18h Thứ Ba
18/8/2020

Thứ Sáu

18h – 19h30

Thầy Trung

18h Thứ Sáu
21/8/2020

Văn

10V

Thứ Ba

18h – 19h30

Nguyễn Thanh Nga

18h Thứ Ba
01/9/2020

 

Lớp 10A01 phù hợp với học sinh học theo chương trình 2 năm 3 lớp (bám sát tiến độ học của Trường THPT chuyên KHTN);

Lớp 10A02 phù hợp với học sinh chọn khối thi Đại học là A hoặc A1, bám sát tiến độ chương trình học của các trường THPT.

 

  


Các tin khác
CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020 ! (30/05/2020)
Danh sách học sinh lớp 9 Khoa Bảng đỗ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 2019 (tiếp tục cập nhật) (08/06/2019)
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020 (10/05/2019)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (06/05/2019)
Học sinh Khoa Bảng đạt 104 giải (8 Nhất, 31 Nhì, 46 Ba và 19 KK) trong kỳ thi HSG Thành phố năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 4 NĂM HỌC 2018 - 2019 (22/04/2019)
LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/4 (08/04/2019)
Lịch kiểm tra định kỳ lần 4 năm học 2018 - 2019 (21/03/2019)
Danh sách học sinh đoạt giải trong kỳ thi HSG cấp Quận năm học 2018 - 2019 (28/01/2019)
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (28/01/2019)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn