TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Tin tức
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ CHUYÊN KHTN VÀ CHUYÊN HÀ NỘI-AMSTERDAM NĂM 2020

Theo thống kê của Trung tâm Khoa Bảng, trong năm học vừa qua (2019 - 2020) đã có 131 học sinh lớp 9 Khoa Bảng đã đỗ vào 2 trường chuyên danh tiếng của Hà Nội: Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ngoài ra còn 26 học sinh đỗ vào Hệ Chất Lượng Cao của Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên.

Trung tâm chưa thống kê được các em học sinh đỗ vào các trường chuyên Sư Phạm, Nguyễn Huệ, Chuyên Ngữ, Chuyên Chu Văn An. 

Xin chúc mừng các em và gia đình !   

TT

Mã HS

Họ và tên

Trường THCS

Trường KHTN

Trường Amsterdam

1

KB9.0140

   Trần Công Đức An

Giảng Võ

Chuyên Toán

 

2

KB9.0367

   Bùi Ngọc Đức Anh

Trưng Vương

Chuyên Lý

 

3

KB9.0316

   Lê Hồng Anh

Giảng Võ

 

Chuyên Hóa

4

KB9.0151

   Lã Phan Anh

Nguyễn Trường Tộ

 

Chuyên Hóa

5

KB9.0549

   Lê Phương Anh

Đoàn Thị Điểm

 

Chuyên Sinh

6

KB9.0536

   Nguyễn Quang Anh

Giảng Võ

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

7

KB9.0070

   Phạm Tùng Anh

Cầu Giấy

Chuyên Lý

 

8

KB9.0161

   Lương Chí Bách

Việt An

Chuyên Tin

 

9

KB9.0563

   Vũ Đình Chí Bách

Cầu Giấy

 

Chuyên Lý

10

KB9.0219

   Đoàn Gia Bình

Đống Đa

Chuyên Hóa

 

11

KB9.0026

   Lê Hải Châu

Nam Từ Liêm

Chuyên Lý

 

12

KB9.0062

   Phạm Bá Công

Ngô Gia Tự

Chuyên Lý

Chuyên Lý

13

KB9.0389

   Nguyễn Cao Cường

Ngôi Sao

Chuyên Hóa

 

14

KB9.0171

   Trần Hữu Đăng

Amsterdams

 

Chuyên Lý

15

KB9.0340

   Nguyễn Tuấn Đạt

Hoàng Liệt

Chuyên Toán

 

16

KB9.0521

   Lê Xuân Anh Đức

Trưng Vương

Chuyên Hóa

 

17

KB9.0168

   Nguyễn Minh Đức

Việt An

Chuyên Toán

 

18

KB9.0348

   Phạm Minh Đức

Lương Thế Vinh

 

Chuyên Hóa

19

KB9.0278

   Nguyễn Trí Dũng

Nguyễn Thiện Thuật
(Hưng Yên)

Chuyên Lý

 

20

KB9.0141

    Phạm Việt Dũng

Giảng Võ

Chuyên Tin

 

21

KB9.0488

   Nguyễn Thế Dương

Trưng Vương

Chuyên Hóa

 

22

KB9.0525

   Đàm Đức Duy

Văn Khê

Chuyên Hóa

 

23

KB9.0413

   Nguyễn Bình Giang

Đoàn Thị Điểm

Chuyên Hóa

 

24

KB9.0548

   Nguyễn Trường Giang

Tân Định

Chuyên Lý (tuyển thẳng)

Chuyên Lý

25

KB9.0105

   Trương Nguyệt Hà

Cầu Giấy

Chuyên Hóa

 

26

KB9.0430

   Phạm Trọng Đông Hải

Lê Lợi

Chuyên Tin

 

27

KB9.0379

   Đỗ Thúy Hiền

Cầu Giấy

 

Chuyên Lý

28

KB9.0017

   Đinh Quang Hiển

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

Chuyên Lý

29

KB9.0434

   Nguyễn Đức Hiệp

Cầu Giấy

Chuyên Tin, Chuyên Lý

Chuyên Toán, Chuyên Lý

30

KB9.0092

   Đặng Minh Hiếu

Thanh Xuân

Chuyên Lý

 

31

KB9.0180

   Nguyễn Quang Hiếu

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

 

32

KB9.0120

   Nguyễn Trung Hiếu

Lê Lợi

Chuyên Lý

 

33

KB9.0178

   Nguyễn Gia Hoàng

Ngôi Sao

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

34

KB9.0167

   Phạm Nguyễn Vũ Hoàng

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

Chuyên Lý

35

KB9.0545

   Trần Đức Hoàng

Archimedes

Chuyên Lý

Chuyên Lý

36

KB9.0299

   Trần Viết Hoàng

Lương Thế Vinh

Chuyên Tin, Chuyên Lý

Chuyên Tin, Chuyên Lý

37

KB9.0429

   Vũ Minh Hoàng

Đoàn Thị Điểm

 

Chuyên Lý

38

KB9.0519

   Lương Đức Hùng

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Tin, Chuyên Lý

 

39

KB9.0293

   Vũ Mạnh Hùng

Giảng Võ

Chuyên Lý

 

40

KB9.0515

   Bùi Khánh Hưng

Giảng Võ

Chuyên Lý

 

41

KB9.0078

    Đỗ Phú Hưng

Giảng Võ

Chuyên Lý

 

42

KB9.0094

    Hoàng Đặng Hưng

Cầu Giấy

Chuyên Hóa

 

43

KB9.0091

    Nguyễn Quang Hưng

Giảng Võ

Chuyên Hóa

 

44

KB9.0268

   Phạm Quang Hưng

Lương Thế Vinh

Chuyên Lý

 

45

KB9.0532

   Trần Khánh Hưng

Phương Mai

Chuyên Hóa

 

46

KB9.0450

   Phạm Việt Hưng

Ngôi Sao

 

Chuyên Toán

47

KB9.0323

   Trần Việt Hưng

Lê Lợi

Chuyên Lý

Chuyên Lý

48

KB9.0169

   Nguyễn Hoàng Huy

Việt An

Chuyên Lý

Chuyên Lý

49

KB9.0184

   Trần Quang Huy

Lương Thế Vinh

Chuyên Lý

 

50

KB9.0028

   Vũ Đức Huy

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

Chuyên Lý 

51

KB9.0187

   Phùng Phạm Gia Huy

Kim Giang

 

Chuyên Lý

52

KB9.0110

   Đặng Quang Huy

Việt An

 

Chuyên Toán

53

KB9.0214

   Nguyễn Đức Khải

Nguyễn Trường Tộ

 

Chuyên Lý

54

KB9.0027

   Nguyễn Như Khánh

Ngôi Sao

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

55

KB9.0447

   Vũ Trần An Khánh

Giảng Võ

Chuyên Tin

Chuyên Toán

56

KB9.0217

   Ngô Minh Nguyệt Khuê

Thái Thịnh

Chuyên Sinh

 

57

KB9.0010

   Lê Hoàng Kiên

Hoàng Liệt

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

58

KB9.0004

   Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Hóa

 

59

KB9.0408

   Lê Thanh Lâm

Lê Quý Đôn

Chuyên Toán, Chuyên Hóa

Chuyên Toán

60

KB9.0051

   Nguyễn Tùng Lâm

Chu Văn An

Chuyên Tin

 

61

KB9.0513

   Nguyễn My Lan

Xuân La

Chuyên Hóa

 

62

KB9.0053

   Bùi Hoàng Lân

Đống Đa

Chuyên Sinh

 

63

KB9.0431

   Nguyễn Đinh Lăng

Phú Thị

Chuyên Lý

 

64

KB9.0382

   Đỗ Ngọc Linh

Chu Văn An

Chuyên Sinh

 

65

KB9.0461

   Hoàng Thùy Linh

Đống Đa

 

Chuyên Lý

66

KB9.0555

   Nguyễn Khánh Linh

Ngô Sĩ Liên

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

67

KB9.0115

   Nguyễn Thùy Linh

La Phù

Chuyên Toán

Chuyên Toán

68

KB9.0310

   Phạm Tú Linh

Tân Mai

Chuyên Sinh

 

69

KB9.0133

   Đỗ Thái Minh Long

Đoàn Thị Điểm

Chuyên Lý

Chuyên Lý

70

KB9.0301

   Hoàng Xuân Long

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

 

71

KB9.0437

   Nguyễn Hải Long

Đống Đa

 

Chuyên Sinh

72

KB9.0361

   Nguyễn Khánh Long

Lương Thế Vinh

Chuyên Lý

 

73

KB9.0189

   Vũ Đào Hương Ly

Kim Giang

Chuyên Toán

Chuyên Toán

74

KB9.0544

   Lê Xuân Mai

Tân Mai

 

Chuyên Lý

75

KB9.0400

   Nguyễn Chi Mai

Đoàn Thị Điểm

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

76

KB9.0020

   Nguyễn Đình Mạnh

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

 

77

KB9.0418

   Trần Phạm Mạnh

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Sinh

Chuyên Sinh

78

KB9.0419

   Vũ Đức Mạnh

Lương Thế Vinh

Chuyên Tin

 

79

KB9.0125

   Bùi Quế Minh

Trưng Vương

Chuyên Toán
Chuyên Hóa (Tuyển thẳng) 

 

80

KB9.0098

   Đào Mạnh Ngọc Minh

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Hóa

Chuyên Hóa

81

KB9.0554

   Đào Tuấn Minh

Giảng Võ

Chuyên Lý

Chuyên Lý 

82

KB9.0439

   Đinh Công Minh

Amsterdams

Chuyên Tin, Chuyên Lý

 

83

KB9.0015

   Lại Đức Minh

Ngôi Sao

Chuyên Tin

 

84

KB9.0144

   Nguyễn Nguyệt Minh

Trưng Nhị

Chuyên Lý

Chuyên Lý

85

KB9.0288

   Nguyễn Quang Minh

Hoàng Liệt

Chuyên Lý

Chuyên Lý

86

KB9.0122

   Nguyễn Tuấn Minh

Nam Trung Yên

Chuyên Lý

Chuyên Tin, Chuyên Lý

87

KB9.0193

   Nông Đức Minh

Kim Giang

Chuyên Lý

 

88

KB9.0522

   Phan Đức Minh

Ngôi Sao

Chuyên Lý

 Chuyên Lý

89

KB9.0035

   Trần Ngọc Minh

Phúc Xá

Chuyên Hóa

 

90

KB9.0081

   Trần Nguyễn Khải Minh

Lomonoxop

Chuyên Tin

Chuyên Toán

91

KB9.0130

   Vương Nhật Minh

Ái Mộ

Chuyên Lý

 

92

KB9.0410

   Hoàng Hà My

Tân Mai

 

Chuyên Toán, Chuyên Lý

93

KB9.0038

   Trần Hà My

Giảng Võ

 

Chuyên Lý

94

KB9.0077

   Đào Hải Nam

Lương Thế Vinh

Chuyên Lý

Chuyên Lý

95

KB9.0300

   Nguyễn Đức Nam

Ngô Sĩ Liên

 

Chuyên Lý

96

KB9.0236

   Trần Hào Nam

Chu Văn An

Chuyên Lý

 

97

KB9.0139

   Vũ Gia Nam

Chu Văn An

Chuyên Tin

 

98

KB9.0071

    Phạm Thị Thanh Ngân

Hoàng Liệt

Chuyên Toán

Chuyên Toán

99

KB9.0068

   Nguyễn Khắc Hải Nguyên

Khương Mai

 

Chuyên Hóa

100

KB9.0261

   Ngô Dương Nhật

Trưng Vương

Chuyên Lý

 

101

KB9.0060

  Nguyễn Ngọc Linh Nhi

Ngôi Sao

 

Chuyên Hóa

102

KB9.0499

   Nguyễn Trịnh Phương Nhi

Archimedes

Chuyên Tin

Chuyên Tin

103

KB9.0541

   Chu Tuấn Phong

Dương Xá

Chuyên Lý

Chuyên Lý

104

KB9.0514

   Nguyễn Việt Phong

Giảng Võ

Chuyên Lý

Chuyên Toán, Chuyên Lý

105

KB9.0363

   Nguyễn Hoàng Phúc

Ngôi Sao

Chuyên Tin

Chuyên Tin

106

KB9.0539

   Nguyễn Khánh Phúc

Ngôi Sao

Chuyên Lý

Chuyên Lý

107

KB9.0093

   Dương Anh Quân

Lương Thế Vinh

Chuyên Lý

 

108

KB9.0001

   Nguyễn Ngọc Quân

Chu Văn An

Chuyên Lý

 

109

KB9.0384

   Hoàng Phạm Việt Quang

Chu Văn An

Chuyên Toán

Chuyên Toán

110

KB9.0334

   Ngô Minh Quang

Lương Thế Vinh

 

Chuyên Tin

111

KB9.0518

   Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Lý

Chuyên Lý

112

KB9.0148

   Nguyễn Đặng Thái Sơn

Cầu Giấy

Chuyên Lý

Chuyên Lý

113

KB9.0533

   Nguyễn Minh Tâm

Ngô Sĩ Liên

Chuyên Sinh

 

114

KB9.0321

   Phạm Quốc Thái

Đống Đa

Chuyên Hóa

 

115

KB9.0295

   Nguyễn Việt Thắng

Mỗ Lao

Chuyên Lý

 

116

KB9.0044

   Nguyễn Tất Thanh

Kim Giang

 

Chuyên Lý

117

KB9.0552

   Bùi Đức Thành

Giảng Võ

Chuyên Lý

 

118

KB9.0525

   Trần Phúc Thành

Cầu Giấy

 

Chuyên Lý

119

KB9.0498

   Kiều Nguyệt Thu

Tân Định

Chuyên Hóa

 

120

KB9.0317

   Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Nguyễn Trường Tộ

Chuyên Hóa

 

121

KB9.0033

   Lưu Bảo Trân

Ngô Sĩ Liên

Chuyên Lý

Chuyên Lý

122

KB9.0349

   Phan Diệu Thùy Trang

Lê Lợi

Chuyên Hóa

 

123

KB9.0511

   Nguyễn Đức Trọng

Đa Tốn

Chuyên Toán

 

124

KB9.0436

   Ngô Hoàng Trung

Amsterdam

 

Chuyên Lý

125

KB9.0287

   Ngô Quốc Trung

Cầu Giấy

 

Chuyên Toán

126

KB9.0211

   Nguyễn Anh Việt

Nguyễn Thiện Thuật
(Hưng Yên)

Chuyên Hóa (Tuyển thẳng)

 

127

KB9.0240

   Lê Thành Vinh

Amsterdams

Chuyên Lý

 

128

KB9.0315

   Lê Phạm Thế Vũ

Phan Chu Trinh

Chuyên Lý

 

129

KB9.0495

   Nguyễn Minh Vương

Cầu Giấy

Chuyên Toán

 

130

KB9.0343

   Hồ Ngọc Bảo Yến

Ngô Sĩ Liên

 

Chuyên Lý

131

KB9.0046

   Đào Duy Anh

Nguyễn Trãi

Chuyên Lý

 

 

  


Các tin khác
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 (07/06/2020)
CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020 ! (30/05/2020)
Danh sách học sinh lớp 9 Khoa Bảng đỗ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 2019 (tiếp tục cập nhật) (08/06/2019)
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020 (10/05/2019)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (06/05/2019)
Học sinh Khoa Bảng đạt 104 giải (8 Nhất, 31 Nhì, 46 Ba và 19 KK) trong kỳ thi HSG Thành phố năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 4 NĂM HỌC 2018 - 2019 (22/04/2019)
LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ VÀ 30/4 (08/04/2019)
Lịch kiểm tra định kỳ lần 4 năm học 2018 - 2019 (21/03/2019)
Danh sách học sinh đoạt giải trong kỳ thi HSG cấp Quận năm học 2018 - 2019 (28/01/2019)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn