TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Lịch khai giảng
 
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023

Với đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp giảng dạy tại các Trường THPT chuyên của Hà Nội như chuyên Khoa học Tự nhiên, Amsterdam, Sư Phạm..., Trung tâm Khoa Bảng luôn dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG và học sinh đỗ vào các trường chuyên của Thành phố Hà Nội.

Địa điểm: 131 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Quý Phụ huynh hoặc các em học sinh cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Điện thoại: 0983 614 376 – 0986 627 498 hoặc 024 6686 5087

Email: trungtam.thaytoi@gmail.com

Đăng ký học và kiểm tra xếp lớp :

Phụ huynh học sinh đăng ký học và kiểm tra xếp lớp (đăng ký online) theo các link dưới đây (theo khối lớp) và làm theo hướng dẫn:

         Khối 6: https://forms.gle/2Ejx4HP2JediEq5v5

         Khối 7: https://forms.gle/AU1RKzsnA41edS5Z6

         Khối 8: https://forms.gle/KhV6iwxrtSB9v9aN8

         Khối 9: https://forms.gle/Fa7UiWG9yRGMbbL56

         Khối 10: https://forms.gle/5NqcutvYiVeohDpu8

         Khối 11: https://forms.gle/mTc9SMpiZpq65Cwt9

         Khối 12: https://forms.gle/bccV3jBZvB7xQvyJ8

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THCS: 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

6T0

Thứ Bẩy

16h -18h

Nguyễn  Lâm

16h Thứ Bẩy
02/7/2022

6T1

Chủ Nhật

14h - 16h

Nguyễn Hà Thanh

14h Chủ Nhật
03/7/2022

Vật lý

6L0

Thứ Bảy

18h15 - 19h45

Nguyễn Nhung

18h15 Thứ Bẩy
13/8/2022

 
                 Lớp 6T0: lớp Toán định hướng chuyên.
 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 7 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

7T0

Chủ Nhật

14h - 15h30
(Đại)

Nguyễn  Lâm

14h Chủ Nhật
12/6/2022

15h45 - 17h15
(Hình)

Ninh Văn Thu

7T01

Thứ Bảy

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Trịnh Kim Nam

18h Thứ Bảy
11/6/2022

7T2

Thứ Hai

18h15 - 21h15
(Đại + Hình)

Trịnh Kim Nam

18h15 Thứ Hai
13/6/2022

7T1

Thứ Ba

18h15 - 21h15
(Đại + Hình)

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Ba
14/6/2022

Vật lý

7L0

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Nguyễn Thị Ngát

17h45 Chủ Nhật
12/6/2022

7L1

Thứ Bảy

18h - 19h30

Hoàng Bảo Anh

18h Thứ Bảy
11/6/2022

Hóa học

7H0

Thứ Tư

18h15 - 19h45

Trần Thạch Văn

18h Thứ Tư
17/8/2022

 
                 Lớp 7T0, 7T01: định hướng chuyên Toán, chuyên Tin;

                 Lớp 7L0, 7L01: định hướng chuyên Lý.

                 Lớp 7H0: định hướng chuyên Hóa.
 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 8 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

8T0

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Nguyễn  Lâm

8h Chủ Nhật
12/6/2022

9h45 - 11h15
(Hình)

Trần Anh Tuấn

8T01

 Chủ Nhật

14h - 15h30
(Hình)

Ninh Văn Thu

14h Chủ Nhật
12/6/2022

15h45 - 17h15
(Hình)

Trịnh Kim Nam

8T02

Thứ Tư

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Trịnh Kim Nam

18h Thứ Tư
15/6/2022

8T03

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Phạm Minh Đức

8h Chủ Nhật
12/6/2022

9h45 - 11h15
(Đại)

Đào Phương Bắc

8T2

Thứ Hai

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Hai
13/6/2022

8T1

Thứ Sáu

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Trịnh Kim Nam

18h Thứ Sáu
17/6/2022

Ngữ Văn

8V

Thứ Tư

18h - 19h30

Lê Phương Thảo

18h Thứ Tư
22/6/2022

Vật lý

8L0

Thứ Năm

18h - 19h30

Đặng Đình Tới

18h Thứ Năm
16/6/2022

8L01

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Hoàng Chí Hiếu

17h45 Chủ Nhật
12/6/2022

8L02

Thứ Ba

18h - 19h30

Nguyễn Thị Ngát

18h Thứ Ba
14/6/2022

Hóa học

8H0

Thứ Bẩy

18h - 19h30

Trần Thạch Văn

18h Thứ Bảy
11/6/2022

8H01

Thứ Hai

18h15 - 19h45

Trần Thạch Văn

18h Thứ Hai
13/6/20221

8H02

Thứ Năm

18h15 - 19h45

Trần Thạch Văn

18h Thứ Năm
16/6/2022

8H1

Thứ Tư

18h15 - 19h45

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Tư
17/8/2022

8H2
online

Thứ Bảy

18h - 20h

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Bảy
18/6/2022

 
              Lớp 8T0, 8T01, 8T02: định hướng chuyên Toán, chuyên Tin;
              Lớp 8L0, 8L01, 8L02: định hướng chuyên Lý;
              Lớp 8H0, 8H01, 8H02: định hướng chuyên Hóa.
 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

9T0

Thứ Bẩy

18h - 19h30
(Số)

Nguyễn Lâm

08h Chủ Nhật
12/6/2022

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Đại)

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Trần Anh Tuấn

9T01

Chủ Nhật

14h -15h30
(Hình)

Trịnh Kim Nam

14h Chủ Nhật
12/6/2022

15h45 - 17h15
(Đại)

Đào Phương Bắc

9T1

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Đào Phương Bắc

8h Chủ Nhật
12/6/2022

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Hình)

Phạm Minh Đức

9T2

Chủ Nhật

8h - 11h15

Cao Vi Ba

8h Chủ Nhật
12/6/2022

9T3

Thứ Ba

18h - 21h15

Cao Vi Ba

18h Thứ Ba
14/6/2022

9A1

Thứ Tư

18h - 21h15

Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Tư
15/6/2022

Ngữ Văn

9V

Thứ Ba

18h - 21h15

Phạm Thanh Nga

18h Thứ Ba
12/7/2022

English

9E

Thứ Hai

18h - 21h15

Bùi Bích Hường

18h Thứ Hai
20/6/2022

Vật lý

9L0

Thứ Bảy

14h45 - 16h15

Đặng Đình Tới

14h45 Thứ Bảy
11/6/2022

16h30 - 18h

Nguyễn Công Toản

9L01

Chủ Nhật

14h45 - 16h15

Đặng Đình Tới

14h45 Chủ Nhật
12/6/2022
Học offline và onine

16h30 - 18h

Nguyễn Công Toản

9L02

Thứ Năm

18h - 19h30

Nguyễn Công Toản

18h Thứ Năm
16/6/2021

19h45 - 21h15

Đặng Đình Tới

9L_KC

Chủ Nhật

18h - 20h

Nguyễn Hải Yến

18h Chủ Nhật
12/6/2022

Hóa học

9H0

Thứ Bẩy

16h15 - 17h45

Trần Thạch Văn

16h15 Thứ Bẩy
11/6/2022

18h - 19h30

Lê Thế Duẩn

9H01

Thứ Hai

18h - 19h30

Tạ Thị Thảo

18h Thứ Hai
13/6/2022

19h45 - 21h15

Trần Thạch Văn

9H02

Thứ Năm

18h - 19h30

Tạ Thị Thảo

18h Thứ Năm
16/6/2022

19h45 - 21h15

Trần Thạch Văn

9H_KC

Thứ Sáu

18h - 20h

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Sáu
17/6/2022

Sinh học

9S0

Chủ Nhật

14h - 17h15

Ngọc Huyền

14h Chủ Nhật
12/6/2022

 
              Lớp 9T0, 9T01: chuyên Toán, chuyên Tin;
              Lớp 9T1, 9T2, 9T3, 9A1: Toán điều kiện thi chuyên, thi cấp 3.
              Lớp 9L0, 9L01, 9L02: chuyên Lý; 9L_KC: lớp Lý không chuyên.
              Lớp 9H0, 9H01, 9H02: chuyên Hóa; 9H_KC: lớp Hóa không chuyên
              Lớp 9S0: chuyên Sinh.
              Lớp 9V Ngữ Văn, 9E Tiếng Anh: lớp điều kiện thi chuyên, thi cấp 3.
 

II. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THPT:

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 12 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

12T

Thứ Hai

18h - 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Hai
09/5/2022

(Trực tiếp + online)

Vật lý

12L1

Chủ Nhật

8h - 9h30

Đặng Đình Tới

8h Chủ Nhật
12/6/2022

Thứ Ba

21h – 22h30

Thứ Ba học online

12L2

Thứ Sáu

19h45 - 21h15

Trần Kiên

19h45 Thứ Sáu 03/6/2022

(Trực tiếp + online)

Chủ Nhật

15h30 – 18h30

Hóa học

12H1

Chủ Nhật

9h45 - 11h15

Lê Thế Duẩn

9h45 Chủ Nhật
12/6/2022

Thứ Năm

19h45 - 21h15

12H2

Thứ Ba

18h –19h30

Nguyễn Hải Nam

18h Thứ Ba
07/6/2021

19h45 – 21h15

Hà Văn Thức

Ngữ Văn

12V

Thứ Hai

18h – 21h

Phạm Thanh Nga

18h Thứ Hai
06/6/2022

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 11 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

11T1

Chủ Nhật

16h30 - 19h45

Hoàng Ngọc Minh

16h30 Chủ Nhật
19/6/2022

11T2

Thứ Năm

18h - 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Năm
02/6/2022

(Trực tiếp + online)

Vật lý

11L1

Thứ Bẩy

16h30 - 18h

Đặng Đình Tới

16h30 Thứ Bẩy
18/6/2022

11L2

Thứ Ba

18h - 19h30

Trần Kiên

18h Thứ Ba
14/6/2022

(Trực tiếp + online)

Chủ Nhật

14h - 15h30

Hóa học

11H1

Thứ Năm

18h - 19h30

Lê Thế Duẩn

18h Thứ Năm
16/6/2022

11H2

Thứ Ba

19h45 - 21h15

Nguyễn Hải Nam

19h45 Thứ Ba
14/6/2022

Chủ Nhật

15h45 – 17h15

Ngữ văn

11V

Thứ Sáu

18h – 19h30

Phạm Thanh Nga

18h Thứ Sáu
01/7/2022

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

10T1

Thứ Bẩy

14h15 – 17h30

Hoàng Ngọc Minh

14h15 Thứ Bảy
06/8/2022

10T2

Thứ Tư

18h – 21h15

Trần Anh Tuấn

18h Thứ Tư
03/8/2022

(Trực tiếp + online)

Vật lý

10L1

Chủ Nhật

9h45 – 11h15

Đặng Đình Tới

9h45 Chủ Nhật
07/8/2022

10L2

Thứ Ba

19h45 – 21h15

Trần Kiên

19h45 Thứ Ba
02/8/2022

(Trực tiếp + online)

Thứ Sáu

18h15 –19h45

Hóa học

10H1

Chủ Nhật

8h – 9h30

Lê Thế Duẩn

8h Chủ Nhật
07/8/2022

10H2

Thứ Sáu

20 – 21h130

Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Sáu
05/8/2022

Chủ Nhật

14h –15h30

Nguyễn Hải Nam

Ngữ Văn

10V

Thứ Sáu

19h40 – 21h10

Phạm Thanh Nga

19h40 Thứ Sáu
05/8/2022

 

 

 

 

  


Các tin khác
LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 (06/05/2022)
LỊCH KHAI GIẢNG KHỐI LỚP 9 NĂM HỌC 2021 - 2022 (10/05/2021)
LỊCH HỌC KHỐI LỚP 9 NĂM HỌC 2020 - 2021 (07/06/2020)
LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2019 – 2020 (10/05/2019)
LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2018 – 2019 (18/05/2017)
LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2016 - 2017 (06/05/2016)
LỊCH HỌC LỚP 8 LÊN 9 NĂM HỌC 2015 - 2016 (07/05/2015)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn