TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III NĂM HỌC 2022 - 2023

1. LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III KHỐI LỚP 6:

Lớp

6T0 Toán

6T1 Toán

6L0 Lý

Thứ

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Bảy

Ngày

07/01

08/01

07/01

 

2. LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III KHỐI LỚP 7:

Lớp

7T1 Toán

7T2 Toán

7T01 Toán

7T0 Toán

7L1 Lý

7L0 Lý

7H0 Hóa

Thứ

Thứ Ba

Thứ Hai

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Tư

Ngày

10/01

09/01

07/01

08/01

07/01

08/01

11/01

 (Lớp Toán: học sinh học bình thường theo thời khóa biểu ca 1, kiểm tra vào ca 2)

3. LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III KHỐI LỚP 8:

3.1. Môn Toán 8:

Lớp

8T0

8T01

8T02

8T03

8T1

8T2

Thứ

Chủ Nhật

Chủ Nhật

Thứ Tư

Chủ Nhật

Thứ Sáu

Thứ Hai

Ngày

08/01

08/01

11/01

08/01

13/01

09/01

 (Học sinh học bình thường theo thời khóa biểu ca 1; kiểm tra vào ca 2)

3.2. Môn Vật lý và Hóa học 8:

Lớp

8L0
(Lý)

8L01
(Lý)

8L02
(Lý)

8H0
(Hóa)

8H01
(Hóa)

8H02
(Hóa)

8H1
(Hóa)

8H2
(Hóa)

Thứ

Thứ Năm

Chủ Nhật

Thứ Ba

Thứ Bẩy

Thứ Hai

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Bảy

Ngày

29/12

08/01

10/01

07/01

09/01

12/01

04/01

24/12

 

4. LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN III KHỐI 9:

4.1. Môn Toán 9:

Lớp

9T0

9T01

9T1

9T2

9T3

9A1

Thứ

Chủ Nhật

Chủ Nhật

Chủ Nhật

Chủ Nhật

Thứ Ba

Thứ Tư

Ngày

08/01

08/01

08/01

08/01

10/01

11/01

 (Học sinh học bình thường theo thời khóa biểu ca 1; kiểm tra vào ca 2)

4.2. Môn Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn 9:

Lớp

9L0
(Lý)

9L01
(Lý)

9L02
(Lý)

9L-KC
(Lý)

9H0
(Hóa)

9H01
(Hóa)

9H02
(Hóa)

9H-KC
(Hóa)

9E
(English)

9V
(Ngữ Văn)

Thứ

Thứ Bẩy

Chủ Nhật

Thứ Năm

Chủ Nhật

Thứ
Bảy

Thứ
Hai

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Ngày

07/01

08/01

29/12

08/01

07/01

09/01

12/01

13/01

09/01

10/01

 (Học sinh học bình thường theo thời khóa biểu 1 ca; kiểm tra 1 ca 90 phút).

Các lớp khối THPT sẽ kiểm tra theo buổi học của lớp.

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 8 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN TOÁN LỚP 7 (12/12/2022)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II NĂM HỌC 2022-2023: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (12/12/2022)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn