TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2023 - 2024

Với đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp giảng dạy tại các Trường THPT chuyên của Hà Nội như chuyên Khoa học Tự nhiên, Amsterdam, Sư Phạm..., Trung tâm Khoa Bảng luôn dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG và học sinh đỗ vào các trường chuyên của Thành phố Hà Nội.

Địa điểm: 131 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Quý Phụ huynh hoặc các em học sinh cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Điện thoại: 0983 614 376 – 0986 627 498 hoặc 024 6686 5087

Email: trungtam.thaytoi@gmail.com

Đăng ký học và kiểm tra xếp lớp :

1. Phụ huynh học sinh đăng ký học và kiểm tra xếp lớp (đăng ký online) theo các link dưới đây (theo khối lớp) và làm theo hướng dẫn:

         Lớp 6: /forms.gle/tEDEDdoZRMMhW4jc9

         Lớp 7: /forms.gle/3YDmQTwLVtUBn7Ft5

         Lớp 8: /forms.gle/YBmkkSPFmAvAWtM1A
 
         Lớp 9: /forms.gle/3cm1cXw89X95L1Dj8
 
         Lớp 10: /forms.gle/gGwnujwYjYGVUZkY9
 
         Lớp 11: /forms.gle/97nBS8qqQ7GNcX5z5
  
         Lớp 12: /forms.gle/PSmWC4zFKHqEYsvK7

2. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tiếp tại văn phòng TT: sau 17h30 các ngày trong tuần; hoặc sau 14h ngày Thứ Bảy; hoặc Chủ Nhật (cả ngày) hàng tuần.

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THCS: 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 6 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký lớp học và kiểm tra xếp lớp theo link sau: 

/forms.gle/tEDEDdoZRMMhW4jc9

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

6T0

Thứ Bẩy

16h -18h

Thầy Nguyễn Tiến  Lâm

16h Thứ Bẩy
08/7/2023

6T1

Chủ Nhật

14h - 16h

Cô Nguyễn Hà Thanh

14h Chủ Nhật
09/7/2023

 

6T01

Thứ Sáu

18h – 20h

Cô Dương Thúy Minh

18h Thứ Sáu
14/7/2023

Vật lý

6L0

Thứ Bảy

18h15 - 19h45

Cô Nguyễn Nhung

18h15 Thứ Bẩy
15/7/2023   

               (Lớp 6T0, 6T01: Lớp định hướng chuyên, dành cho học sinh học khá, giỏi môn Toán;

 6T1: Lớp Toán không chuyên).

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 7 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký lớp học và kiểm tra xếp lớp theo link sau: 

/forms.gle/3YDmQTwLVtUBn7Ft5

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

7T0

Chủ Nhật

14h - 15h30
(Đại)

Thầy Nguyễn Tiến  Lâm

14h Chủ Nhật
25/6/2023

(học online - offline)

15h45 - 17h15
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

7T01

Thứ Tư

18h - 19h30
(Đại)

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Tư
28/6/2023

(học online - offline)

19h45 – 21h15
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

7T1

Thứ Hai

18h - 21h15

Cô Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Hai
26/6/2023

7T2

Thứ Sáu

18h - 21h15

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Sáu
30/6/2023

(học online - offline)

Vật lý

7L0

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Cô Nguyễn Thị Ngát

17h45 Chủ Nhật
02/7/2023

7L01

Thứ Tư

19h45 – 21h15

Thầy Nguyễn Cường

19h45 Thứ Tư 05/7/2023

Hóa học

7H0

Thứ Tư

18h – 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Tư 05/7/2023

7H1

Thứ Ba

18h – 19h30

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Ba 04/7/2023

(7T0, 7T01: Lớp Toán định hướng chuyên;
7T1, 7T2: Lớp Toán không chuyên;
7L0, 7L01: Lớp định hướng chuyên Lý; 7H0: Lớp định hướng chuyên Hóa;
7H1: Lớp Hóa không chuyên)

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký lớp học và kiểm tra xếp lớp theo link sau:

/forms.gle/YBmkkSPFmAvAWtM1A

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

8T0

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Thầy Nguyễn Tiến  Lâm

8h Chủ Nhật
25/6/2023

(học online - offline)

9h45 - 11h15
(Hình)

Thầy Trần Anh Tuấn

8T01

 Chủ Nhật

14h - 15h30
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

14h Chủ Nhật
25/6/2023

(học online - offline)

15h45 - 17h15
(Đại)

Thầy Trịnh Kim Nam

8T02

Thứ Tư

18h - 19h30
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

18h Thứ Tư
28/6/2023

(học online - offline)

19h45 – 21h15
(Đại)

Thầy Trịnh Kim Nam

8T03

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Thầy Phạm Minh Đức

8h Chủ Nhật
25/6/2023

9h45 - 11h15
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

8T2

Thứ Hai

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Hai
26/6/2023

(học online - offline)

8T1

Thứ Ba

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Cô Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Ba
27/6/2023

Vật lý

8L0

Thứ Năm

18h - 19h30

Thầy Đặng Đình Tới

18h Thứ Năm
29/6/2023

8L01

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Thầy Hoàng Chí Hiếu

17h45 Chủ Nhật
25/6/2023

8L02

Thứ Ba

18h - 19h30

Cô Nguyễn Thị Ngát

18h Thứ Ba
27/6/2023

8L1

Thứ Tư

19h45 - 21h15

Cô Vũ Hải Yến

19h45 Thứ Tư
28/6/2023

Hóa học

8H0

Thứ Bẩy

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Bảy
24/6/2023

8H01

Thứ Hai

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Hai
26/6/2023

8H02

Thứ Năm

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Năm
29/6/2023

8H1

Thứ Tư

18h - 19h30

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Tư
28/6/2023 

          (8T0, 8T01, 8T02: Lớp Toán định hướng chuyên;

          8T03, 8T1, 8T2: Lớp Toán không chuyên/ Toán điều kiện;

          8L0, 8L01, 8L02: Lớp Lý chuyên; Lớp 8L1: Lớp Lý không chuyên;

          8H0, 8H01, 8H02: Lớp Hóa chuyên; 8H1: Lớp Hóa không chuyên

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 9 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký (đăng ký online) lớp học và kiểm tra xếp lớp theo link sau:

/forms.gle/3cm1cXw89X95L1Dj8

Môn

Lớp

Ngày

Giờ

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

9T0

Thứ Bẩy

18h - 19h30
(Số)

Thầy Nguyễn Tiến  Lâm

18h Thứ Bảy
24/6/2023

(học online - offline)

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Đại)

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Thầy Trần Anh Tuấn

9T01

Chủ Nhật

14h -15h30
(Hình)

Thầy Trịnh Kim Nam

14h Chủ Nhật
25/6/2023

15h45 - 17h15
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

9T1

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

8h Chủ Nhật
25/6/2023

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Hình)

Thầy Phạm Minh Đức

9T2

Chủ Nhật

8h - 11h15

Cô Cao Vi Ba

8h Chủ Nhật
25/6/2023

9T3

Thứ Ba

18h - 21h15

Cô Cao Vi Ba

18h Thứ Ba
27/6/2023

9A1

Thứ Tư

18h - 21h15

Cô Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Tư
28/6/2023

Ngữ Văn

9V0

Thứ Bảy

14h30 – 17h30

Cô Phạm Thanh Nga

14h30 Thứ Bảy
01/7/2023

9V1

Thứ Ba

18h - 21h

 Cô Phạm Thanh Nga

18h Thứ Ba
27/6/2023

English

9E

Thứ Hai

18h - 21h

Cô Bích Hường

18h Thứ Hai
26/6/2023

Vật lý

9L0

Thứ Bảy

14h45 - 16h15

Thầy Đặng Đình Tới

14h45 Thứ Bảy
24/6/2023

16h30 - 18h

Thầy Nguyễn Công Toản

9L01

Chủ Nhật

14h45 - 16h15

Thầy Đặng Đình Tới

14h45 Chủ Nhật
25/6/2023

16h30 - 18h

Thầy Nguyễn Công Toản

9L02

Thứ Năm

18h - 19h30

Thầy Nguyễn Công Toản

18h Thứ Năm
29/6/2023

19h45 - 21h15

Thầy Đặng Đình Tới

9L_KC

Thứ Tư

18h – 19h30

Cô Vũ Hải Yến

18h Thứ Tư
28/6/2023

Hóa học

9H0

Thứ Bẩy

16h15 - 17h45

Thầy Trần Thạch Văn

16h15 Thứ Bẩy
24/6/2023

18h - 19h30

Thầy Lê Thế Duẩn

9H01

Thứ Hai

18h - 19h30

Cô Tạ Thị Thảo

18h Thứ Hai
26/6/2022

19h45 - 21h15

Thầy Trần Thạch Văn

9H02

Thứ Năm

18h - 19h30

Cô Tạ Thị Thảo

18h Thứ Năm
29/6/2023

19h45 - 21h15

Thầy Trần Thạch Văn

9H_KC

Thứ Tư

19h45 - 21h15

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

19h45 Thứ Tư
28/6/2023

Sinh học

9S0

Chủ Nhật

14h - 17h15

Cô Thanh Huyền

14h Chủ Nhật
25/6/2023

         (9T0, 9T01: Lớp chuyên Toán, chuyên Tin.

          9T1, 9T2, 9T3, 9A1: Lớp Toán không chuyên/ Toán điều kiện;

          9L0, 9L01, 9L02: Lớp Lý chuyên; 9L_KC: Lớp Lý không chuyên;

          9H0, 9H01, 9H02: Lớp Hóa chuyên; 9H_KC: Lớp Hóa không chuyên

          9V0: Lớp Văn chuyên; 9V1: Lớp Văn điều kiện;

         9S0: Lớp chuyên Sinh). 

 

II. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THPT:

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 12 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký (đăng ký online) lớp học theo link sau:

/forms.gle/PSmWC4zFKHqEYsvK7

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

12T1

Chủ Nhật

16h30 - 19h45

Thầy Hoàng Ngọc Minh

16h30 Chủ Nhật
25/6/2023

12T2

Thứ Năm

18h - 21h15

Thầy Trần Anh Tuấn

18h Thứ Năm 22/6/2023

(học online - offline)

Vật lý

12L1

Thứ Bảy

16h30 – 18h

Thầy Đặng Đình Tới

16h30 Thứ Bảy
24/6/2023

12L2

Thứ Ba

18h - 19h30

Thầy Trần Kiên

18h Thứ Ba 20/6/2023

(học online - offline)

Chủ Nhật

14h - 16h15

Hóa học

12H1

Thứ Năm

18h - 21h

Thầy Lê Thế Duẩn

18h Thứ Năm
22/6/2023

12H2

Thứ Ba

19h45 - 21h15

Thầy Nguyễn Hải Nam

19h45 Thứ Ba
20/6/2023

Chủ Nhật

16h30 – 18h

Ngữ Văn

12V

Thứ Hai

18h – 21h

Cô Phạm Thanh Nga

18h Thứ Hai
26/6/2023

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 11 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký (đăng ký online) lớp học theo link sau:

/forms.gle/97nBS8qqQ7GNcX5z5

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch khai giảng

Toán

11T1

Thứ Bẩy

14h15 – 17h30

Thầy Hoàng Ngọc Minh

14h15 Thứ Bảy
24/6/2023

11T2

Thứ Tư

18h – 21h15

Thầy Trần Anh Tuấn

18h Thứ Tư
21/6/2023

(học online - offline)

Vật lý

11L1

Chủ Nhật

9h45 – 11h15

Thầy Đặng Đình Tới

9h45 Chủ Nhật
25/6/2023

11L2

Thứ Ba

19h45 – 21h15

Thầy Trần Kiên

19h45 Thứ Ba
20/6/2023

(học online - offline)

Thứ Sáu

18h –19h30

Hóa học

11H1

Chủ Nhật

8h – 9h30

Thầy Lê Thế Duẩn

8h Chủ Nhật
25/6/2023

Ngữ Văn

11V

Thứ Sáu

19h40 – 21h10

Thầy Nguyễn Phú Hải

19h40 Thứ Sáu
07/7/2023

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024

Phụ huynh đăng ký (đăng ký online) lớp học theo link sau:

 

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch 
khai giảng

Toán

10T1

Thứ Bảy

18h – 19h30

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Bảy 05/8/2023

(học online - offline)

19h45 – 21h15

Thầy Trịnh Kim Nam

10T2

Thứ Hai

18h - 21h15

Thầy Trần Anh Tuấn

18h Thứ Hai
07/8/2023

Vật lý

10L1

Chủ Nhật

8h - 9h30

Thầy Đặng Đình Tới

8h Chủ Nhật
06/8/2023

10L2

Thứ Sáu

19h30 - 21h30

Thầy Trần Kiên

19h30 Thứ Sáu 04/8/2023

(học online - offline)

Hóa học

10H1

Chủ Nhật

9h45 - 11h15

Thầy Lê Thế Duẩn

9h45 Chủ Nhật
06/8/2023

10H2

Thứ Ba

18h –19h30

Thầy Nguyễn Hải Nam

18h Thứ Ba
01/8/2023

19h45 – 21h15

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

 

 

  

 
Tin tức - Sự kiện
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn