TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp Điểm
1 KB8.0003 Đống Đa 8H02 2.75
2 KB8.0011 Bế Văn Đàn 8H1 6.75
3 KB8.0013 Nguyễn Trường Tộ 8H0 5.25
4 KB8.0021 Đống Đa 8H02 4.00
5 KB8.0024 Ngô Sĩ Liên 8H0 5.00
6 KB8.0027 Nguyễn Trường Tộ 8H0 5.50
7 KB8.0031 Phương Mai 8H0 3.50
8 KB8.0032 Hoàn Kiếm 8H01 3.50
9 KB8.0036 Archimedes 8H0 4.75
10 KB8.0042 Tân Định 8H0 8.50
11 KB8.0045 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.50
12 KB8.0046 Nguyễn Trường Tộ 8H0 6.75
13 KB8.0049 Nguyễn Trường Tộ 8H0 9.50
14 KB8.0053 Thanh Xuân Nam 8H1 5.50
15 KB8.0054 Đoàn Thị Điểm 8H0 5.50
16 KB8.0057 Liên Ninh 8H0 5.75
17 KB8.0059 Khương Thượng 8H02 4.00
18 KB8.0061 Lương Thế Vinh 8H1 7.00
19 KB8.0074 Thanh Xuân Nam 8H1 4.50
20 KB8.0080 Trưng Vương 8H0 5.00
21 KB8.0082 Tân Định 8H0 8.25
22 KB8.0084 Thanh Xuân Nam 8H0 4.25
23 KB8.0086 Vĩnh Tuy 8H0 5.00
24 KB8.0089 Nam Trung Yên 8H1 8.00
25 KB8.0091 Nguyễn Trường Tộ 8H0 6.00
26 KB8.0095 Phan Đình Giót 8H01 Không đạt
27 KB8.0102 Lê Ngọc Hân 8H0 8.75
28 KB8.0104 Tân Mai 8H02 8.00
29 KB8.0111 Mai Động 8H0 5.75
30 KB8.0116 Thanh Xuân 8H1 8.75
31 KB8.0134 Lương Thế Vinh 8H02 6.25
32 KB8.0135 Lý Thường Kiệt 8H01 6.50
33 KB8.0141 Nguyễn Du 8H02 4.25
34 KB8.0143 Gia Thụy 8H1 6.75
35 KB8.0163 Thanh Xuân Nam 8H1 2.50
36 KB8.0170 Nguyễn Trường Tộ 8H0 8.00
37 KB8.0171 Dịch Vọng 8H02 6.25
38 KB8.0172 Gia Thụy 8H0 2.50
39 KB8.0176 Hoàng Liệt 8H01 6.75
40 KB8.0177 Amsterdam 8H0 8.25
41 KB8.0179 Thanh Xuân 8H02 6.25
42 KB8.0184 Khương Đình 8H01 2.25
43 KB8.0186 Thái Thịnh 8H02 5.25
44 KB8.0189 Ngôi Sao Hà Nội 8H02 7.25
45 KB8.0190 Ngô Sĩ Liên 8H01 5.00
46 KB8.0191 Quỳnh Mai 8H02 7.00
47 KB8.0198 Thái Thịnh 8H1 8.00
48 KB8.0213 Phương Mai 8H02 1.25
49 KB8.0217 Tân Định 8H1 7.25
50 KB8.0220 Cầu Giấy 8H01 5.50
51 KB8.0223 Alpha 8H1 5.00
52 KB8.0236 Lý Thái Tổ 8H02 2.50
53 KB8.0237 Khương Thượng 8H1 Vắng
54 KB8.0238 Đống Đa 8H1 8.25
55 KB8.0243 Vinschool 8H1 7.50
56 KB8.0246 Kim Giang 8H01 4.50
57 KB8.0247 Nghĩa Tân 8H1 7.50
58 KB8.0248 Đống Đa 8H1 9.00
59 KB8.0252 Nguyễn Trường Tộ 8H1 6.25
60 KB8.0259 Ngôi Sao Hà Nội 8H0 9.50
61 KB8.0262 Mai Động 8H0 9.50
62 KB8.0272 Mỗ Lao 8H1 4.00
63 KB8.0274 Nguyễn Trường Tộ 8H1 8.25
64 KB8.0274 Nguyễn Trường Tộ 8H02 5.50
65 KB8.0275 Trần Duy Hưng 8H02 5.75
66 KB8.0276 Thanh Xuân 8H02 9.75
67 KB8.0277 Ngôi Sao 8H01 3.00
68 KB8.0281 Lương Thế Vinh 8H0 2.00
69 KB8.0283 Vinschool 8H02 6.00
70 KB8.0291 Phan Chu trinh 8H1 5.00
71 KB8.0304 Văn Khê 8H0 6.50
72 KB8.0317 Thái Thịnh 8H01 6.00
73 KB8.0323 FPT 8H1 7.00
74 KB8.0325 Thái Thịnh 8H0 2.00
75 KB8.0327 Thanh Liệt 8H1 6.00
76 KB8.0328 Phương Mai 8H02 3.50
77 KB8.0331 Cầu Giấy 8H02 7.75
78 KB8.0346 Hoàng Mai 8H0 9.50
79 KB8.0349 Nguyễn Trường Tộ 8H0 3.50
80 KB8.0352 Ngôi Sao 8H01 4.50
81 KB8.0354 Giảng Võ 8H01 2.00
82 KB8.0363 Khương Đình 8H1 8.50
83 KB8.0367 Cầu Giấy 8H02 8.00
84 KB8.0370 Nguyễn Trường Tộ 8H0 2.50
85 KB8.0372 Cầu Giấy 8H01 6.75
86 KB8.0379 Nguyễn Trường Tộ 8H0 Vắng
87 KB8.0381 Ngũ Hiệp 8H01 4.00
88 KB8.0383 Ngô Sĩ Liên 8H01 5.50
89 KB8.0384 Nguyễn Trường Tộ 8H0 4.75
90 KB8.0386 Lương Thế Vinh 8H02 5.00
91 KB8.0388 Gia Thuy 8H0 8.50
92 KB8.0394 Ngôi Sao 8H0 Vắng
93 KB8.0400 Đoàn Thị Điểm 8H02 Không đạt
94 KB8.0403 Lương Thế Vinh 8H0 3.25
95 KB8.0409 Ngôi Sao 8H0 Vắng
96 KB8.0415 Trần Duy Hưng 8H01 3.75
97 KB8.0420 Phương Mai 8H02 1.00
98 KB8.0421 Phương Mai 8H02 1.00
99 KB8.0422 Giảng Võ 8H02 4.25
100 KB8.0426 Phan Đình Giót 8H01 5.75
101 KB8.0427 Kim Chung 8H02 3.25
102 KB8.0434 Nhân Chính 8H02 4.00
103 KB8.0435 Văn Điển 8H02 2.00

 

  


Các tin khác
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN TOÁN LỚP 8 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN TOÁN LỚP 7 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 6 (23/04/2024)
ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023 - 2024: MÔN TOÁN LỚP 6 (23/04/2024)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5 NĂM HỌC 2023 - 2024 (12/04/2024)
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN IV NĂM HỌC 2023-2024 (25/03/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024 (31/01/2024)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn