TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Tin tức
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025

Với đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp giảng dạy tại các Trường THPT chuyên của Hà Nội như chuyên Khoa học Tự nhiên, Amsterdam, Sư Phạm..., Trung tâm Khoa Bảng luôn dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG và học sinh đỗ vào các trường chuyên, trường công top đầu của Thành phố Hà Nội.

Trung tâm có các lớp học ONLINE và OFFLINE tương đương nhau để Quý Phụ huynh và các em học sinh có thêm lựa chọn.

Địa điểm: 131 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Quý Phụ huynh hoặc các em học sinh cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Điện thoại: 0986 627 498 - 0983 614 376 hoặc 024 6686 5087

Email: trungtam.thaytoi@gmail.com

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp (ngày giờ cụ thể chọn trong form đăng ký) theo link từng khối lớp dưới đây:

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THCS: 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 6 NĂM HỌC 2024 – 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau: http://forms.gle/aMwknvEZ5eLcmCAKA

LỚP KHỐI 6 HỌC TRỰC TIẾP:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán

6T0

Thứ Bẩy

16h -18h

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

16h Thứ Bẩy
20/7/2024

6T01

Chủ Nhật

14h - 16h

Cô Thúy Minh

14h Chủ Nhật
21/7/2024

6T1

Thứ Sáu

18h15 - 20h15

Cô Nguyễn Hà Thanh

18h15 Thứ Sáu
26/7/2024

Vật lý

6L0

Chủ Nhật

16h15 - 17h45

Cô Nguyễn Ngát

16h15 Chủ Nhật
21/7/2024

(6T0, 6T01: Lớp định hướng chuyên, dành cho học sinh giỏi môn Toán;
 6T1: Lớp Toán không chuyên; 6L0: Lớp Lý định hướng chuyên).

 LỚP KHỐI 6 HỌC ONLINE: sẽ khai giảng muộn hơn.

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 7 NĂM HỌC 2024 - 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau: http://forms.gle/TLqGnXnVGkyRFBtJ9

LỚP KHỐI 7 HỌC TRỰC TIẾP:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán

7T0

Chủ Nhật

14h - 15h30
(Đại)

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

14h Chủ Nhật
23/6/2024

15h45 - 17h15
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

7T01

Thứ Tư

18h - 19h30
(Đại)

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Tư
26/6/2024

19h45 - 21h15
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

7T1

Chủ Nhật

14h - 17h15

Cô Nguyễn Hà Thanh

14h Chủ Nhật
23/6/2024
(SGK 
Kết nối)

7T2

Thứ Sáu

18h - 21h15

Cô Thúy Minh

18h Thứ Sáu
21/6/2024
(SGK 
Cánh diều )

7T3

Thứ Ba

18h – 19h30
(Đại)

Cô Đinh Diệu Linh

18h Thứ Ba
25/6/2024

19h45 - 21h15
(Hình)

Thầy Nguyễn Minh Trí

Vật lý

7L0

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Cô Nguyễn Thị Ngát

17h45 Chủ Nhật
23/6/2024

7L01

Thứ Tư

18h - 19h30

Thầy Nguyễn Cường

18h Thứ Tư
26/6/2024

Hóa học

7H0

Thứ Bảy

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Bảy
22/6/2024

7H1

Thứ Tư

19h45 - 21h15

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

19h45 Thứ Tư
26/6/2024

(7T0, 7T01: Lớp Toán định hướng chuyên; 7T1, 7T2: Lớp Toán không chuyên; 7T3: Lớp Toán cơ bản;

7L0, 7L01: Lớp định hướng chuyên Lý; 7H0: Lớp định hướng chuyên Hóa; 7H1: Lớp Hóa không chuyên).

LỚP KHỐI 7 HỌC ONLINE:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán
(Math)

7M

Thứ Năm

18h - 19h30
(Đại)

Cô Đinh Diệu Linh

18h Thứ Năm

04/7/2024

19h45 - 21h15
(Đại)

Thầy Nguyễn Minh Trí

Vật lý
(Physics)

7P

Thứ Hai

18h - 19h30

Cô Nguyễn Lan Anh

19h45 Thứ Hai  01/7/2024

Hóa học
(Chemistry)

7C

Thứ Ba

19h45 - 21h15

Cô Lê Thị Hoài Ngọc

19h45 Thứ Ba  02/7/2024

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 8 NĂM HỌC 2024 - 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau: http://forms.gle/2FHJ1WngjL5yzd9B7

     LỚP KHỐI 8 HỌC TRỰC TIẾP:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán

8T0

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

8h Chủ Nhật
23/6/2024

9h45 - 11h15
(Hình)

Thầy Trần Anh Tuấn

8T01

 Chủ Nhật

14h - 15h30
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

14h Chủ Nhật
23/6/2024

15h45 - 17h15
(Đại)

Thầy Trịnh Kim Nam

8T02

Thứ Tư

18h - 19h30
(Hình)

Thầy Ninh Văn Thu

18h Thứ Tư
26/6/2024

19h45 – 21h15
(Đại)

Thầy Trịnh Kim Nam

8T03

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Thầy Phạm Minh Đức

8h Chủ Nhật
23/6/2024

9h45 - 11h15
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

8T2

Thứ Sáu

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Sáu
21/6/2024
(SGK 
Cánh diều)

8T1

Thứ Hai

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Cô Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Hai
24/6/2024
(SGK Kết nối)

Vật lý

8L0

Thứ Năm

19h45 - 21h15

Thầy Đặng Đình Tới

19h45 Thứ Năm
20/6/2024

8L01

Chủ Nhật

17h45 - 19h15

Thầy Hoàng Chí Hiếu

17h45 Chủ Nhật
23/6/2024

8L02

Thứ Hai

19h45 - 21h15

Cô Nguyễn Thị Ngát

19h45 Thứ Hai
24/6/2024

8L1

Thứ Tư

19h45 - 21h15

Thầy Nguyễn Cường

19h45 Thứ Tư
26/6/2024

Hóa học

8H0

Thứ Tư

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Tư
26/6/2024

8H01

Thứ Hai

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Hai
24/6/2024

8H02

Thứ Năm

18h - 19h30

Thầy Trần Thạch Văn

18h Thứ Năm
20/6/2024

8H1

Thứ Tư

18h - 19h30

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Tư
26/6/2024

Ngữ văn

8V

Thứ Năm

18h - 19h30

Cô Bích Phương

18h Thứ Năm
04/7/2024

 
         (Lớp 8T0, 8T01, 8T02: Lớp Toán định hướng chuyên;

          Lớp 8T03, 8T1, 8T2: Lớp Toán không chuyên/ Toán điều kiện;

          Lớp 8L0, 8L01, 8L02: Lớp Lý chuyên; Lớp 8L1: Lớp Lý không chuyên;

          Lớp 8H0, 8H01, 8H02: Lớp Hóa chuyên; 8H1: Lớp Hóa không chuyên).

   LỚP KHỐI 8 HỌC ONLINE:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán
(Math)

8M

Thứ Năm

18h - 19h30
(Đại)

Cô Phạm Việt Hà

18h Thứ Năm
04/7/2024

19h45 - 21h15
(Hình)

Cô Đinh Diệu Linh

Vật lý
(Physics)

8P0

Thứ Tư

18h - 19h30

Thầy Đặng Đình Tới

18h Thứ Tư 03/7/2024

8P

Thứ Hai

18h - 19h30

Cô Vũ Phương Anh

18h Thứ Hai
01/7/2024

Hóa học
(Chemistry)

8C

Thứ Ba

18h -19h30

Cô Đoàn Kim Dung

18h Thứ Ba
02/7/2024

       (8M: Lớp Toán không chuyên; 8P0: Lớp Lý chuyên; 8P: Lớp Lý định hướng chuyên; 8C: Lớp Hóa định hướng chuyên)

      LỊCH HỌC KHỐI LỚP 9 NĂM HỌC 2024 - 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau:http://forms.gle/rqgg5KnrFWgy6tBH8

     LỚP KHỐI 9 HỌC TRỰC TIẾP:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán

9T0

Thứ Bẩy

18h - 19h30
(Số)

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

18h Thứ Bảy
22/6/2024

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Đại)

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Hình)

Thầy Trần Anh Tuấn

9T01

Chủ Nhật

14h -15h30
(Hình)

Thầy Trịnh Kim Nam

14h Chủ Nhật
23/6/2024

15h45 - 17h15
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

9T02
(kết hợp dạy online qua Zoom)

Thứ Ba

18h - 19h30
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

18h Thứ Ba
25/6/2024

19h45 - 21h15
(Hình)

Thầy Trịnh Kim Nam

9T1

Chủ Nhật

8h - 9h30
(Đại)

Thầy Đào Phương Bắc

8h Chủ Nhật
23/6/2024

Chủ Nhật

9h45 - 11h15
(Hình)

Thầy Phạm Minh Đức

9T2

Chủ Nhật

8h - 11h15

Cô Cao Vi Ba

8h Chủ Nhật
23/6/2024

9T3

Thứ Ba

18h - 21h15

Cô Cao Vi Ba

18h Thứ Ba
25/6/2024

9A1

Thứ Tư

18h - 21h15

Cô Nguyễn Hà Thanh

18h Thứ Tư
26/6/2024

Ngữ Văn

9V0

Thứ Bảy

14h30 - 17h30

Thầy Lê Đình Kiên

14h30 Thứ Bảy
29/6/2024

9V1

Thứ Ba

18h - 21h10

 Cô Phạm Thanh Nga

18h Thứ Ba 25/6/2024

English

9E

Thứ Hai

18h - 21h10

Cô Phương Linh

18h Thứ Hai
29/7/2024

Vật lý

9L0

Thứ Bảy

14h30 - 16h

Thầy Nguyễn Bảo Trung

14h30 Thứ Bảy
22/6/2024

16h15 - 17h45

Thầy Nguyễn Công Toản

9L01

Chủ Nhật

14h30 - 16h0

Thầy Nguyễn Bảo Trung

14h30 Chủ Nhật
23/6/2024

16h15 - 17h45

Thầy Nguyễn Công Toản

9L02

Thứ Năm

18h - 19h30

Thầy Đặng Đình Tới

18h Thứ Năm
20/6/2024

19h45 - 21h15

Thầy Nguyễn Công Toản

9L1

Thứ Sáu

18h - 19h30

Cô Vũ Hải Yến

18h Thứ Sáu
28/6/2024

Hóa học

9H0

Thứ Bảy

16h15 - 17h45

Thầy Trần Thạch Văn

16h15 Thứ Bẩy
22/6/2024

18h - 19h30

Thầy Lê Thế Duẩn

9H01

Thứ Hai

18h - 19h30

Cô Tạ Thị Thảo

18h Thứ Hai
24/6/2024

19h45 - 21h15

Thầy Trần Thạch Văn

9H02

Thứ Năm

18h - 19h30

Cô Tạ Thị Thảo

18h Thứ Năm
20/6/2024

19h45 - 21h15

Thầy Trần Thạch Văn

9H1

Thứ Sáu

19h45 - 21h15

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

19h45 Thứ Sáu
28/6/2024

Sinh học

9S0

Thứ Năm

18h - 21h15

Thầy Nguyễn Duy Khánh

18h Thứ Năm
27/6/202

           (Lớp 9T0, 9T01, 9T02: Lớp Toán chuyên (chuyên Toán, chuyên Tin); Lớp 9T1, 9T2, 9T3: Lớp Toán điều kiện; Lớp 9A1: Lớp Toán không chuyên, thi cấp 3 THPT)

          Lớp 9L0, 9L01, 9L02: Lớp Lý chuyên; Lớp 9L1: Lớp Lý không chuyên;

          Lớp 9H0, 9H01, 9H02: Lớp Hóa chuyên; 9H1: Lớp Hóa không chuyên;

          Lớp 9S0: chuyên Sinh;

          Lớp 9V0: Lớp chuyên Ngữ  văn; 9V1: Lớp Văn điều kiện, thi cấp 3 THPT;

          Lớp 9E: Lớp Tiếng Anh điều kiện, thi cấp 3 THPT).

   LỚP KHỐI 9 HỌC ONLINE:

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán
(Math)

9M

Thứ Năm

18h - 21h15
(Đại + Hình)

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Năm
04/7/2024

Vật lý
(Physics)

9P0

Thứ Tư

18h - 19h30

Thầy Nguyễn Bảo Trung

18h Thứ Tư
03/7/2024

19h45 - 21h15

Thầy Đặng Đình Tới

9P01

Thứ Hai

18h - 19h30

Thầy Bùi Nam Sơn

18h Thứ Hai
01/7/2024

19h45 - 21h15

Cô Vũ Phương Anh

Hóa học
(Chemistry)

9C0

Thứ Sáu

18h - 19h30

Cô Tạ Thị Thảo

18h Thứ Sáu
05/7/2024

19h45 - 21h15

Thầy Lê Thế Duẩn

9C01

Thứ Ba

18h - 19h30

Cô Lê Thị Hoài Ngọc

18h Thứ Ba
02/7/2024

19h45 - 21h15

Cô Đoàn Kim Dung

      
   (9M: Lớp Toán điều kiện, Toán thi Sở; 9P0, 9P01: Lớp chuyên Lý; 9C0, 9C01: Lớp chuyên Hóa).
 

II. LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI THPT :

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 12 NĂM HỌC 2024 – 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau: http://forms.gle/qTo1viRMSReqExaR6

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán

12T1

Thứ Bảy

14h15 - 17h30

Thầy Hoàng Ngọc Minh

14h30 Thứ Bảy
22/6/2024

12T2

Thứ Tư

18h - 21h15

Thầy Trần Anh Tuấn

18h Thứ Tư 12/6/2024

Vật lý

12L1

Chủ Nhật

9h45 - 11h15

Thầy Trần Hải Nam

9h45 Chủ Nhật
23/6/2024

Thứ Năm

19h45 - 21h15

12L2

Thứ Ba

18h - 21h10

Thầy Trần Kiên

18h Thứ Ba 25/6/2024

Hóa học

12H1

Chủ Nhật

8h - 9h30

Thầy Lê Thế Duẩn

8h Chủ Nhật
23/6/2024

Thứ Năm

18h - 19h30

12H2

Thứ Sáu

18h - 21h15

Cô Lê Thị Hiền

18h Thứ Sáu
21/6/2024

Ngữ Văn

12V

Thứ Hai

18h - 21h10

Cô Phạm Thanh Nga

18h Thứ Hai
01/7/2024

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 11 NĂM HỌC 2024 – 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau: http://forms.gle/cCMNFeEs4AGGVDij9

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch
khai giảng

Toán

11T1

Thứ Bẩy

18h - 21h15

Thầy Trịnh Kim Nam

18h Thứ Bảy
22/6/2024

11T2

Thứ Hai

18h - 21h15

Thầy Trần Anh Tuấn

18h Thứ Hai
24/6/2024

Vật lý

11L1

Chủ Nhật

8h - 9h30

Thầy Trần Hải Nam

8h Chủ Nhật
23/6/2024

11L2

Thứ Sáu

18h - 21h15

Thầy Trần Kiên

18h Thứ Sáu
21/6/2024

Hóa học

11H1

Chủ Nhật

9h45 - 11h15

Thầy Lê Thế Duẩn

9h45 Chủ Nhật
23/6/2024

11H2

Thứ Ba

18h - 21h15

Thầy Nguyễn Hải Nam

18h Thứ Ba
25/6/2024

 

LỊCH HỌC KHỐI LỚP 10 NĂM HỌC 2024 – 2025

Quý Phụ huynh đăng ký kiểm tra xếp lớp cho con theo link sau: http://forms.gle/bundFNJaXcQBhyrV8

Môn

Lớp

Ngày

Giờ học

Giáo viên

Lịch 
khai giảng

Toán

10T1

Thứ Sáu

18h - 21h15

Cô Phạm Việt Hà

18h Thứ Sáu
02/8/2024

10T2

Thứ Năm

18h - 21h15

Thầy Trần Anh Tuấn

18h Thứ Năm
01/8/2024

Vật lý

10L1

Thứ Bảy

18h - 19h30

Thầy Trần Hải Nam

18h Thứ Bảy
03/8/2024

10L2

Chủ Nhật

14h - 17h10

Thầy Trần Kiên

14h Chủ Nhật 04/8/2024

Hóa học

10H1

Thứ Bảy

16h15 - 17h45

Thầy Lê Thế Duẩn

16h15 Thứ Bảy
03/8/2024

10H2

Thứ Ba

18h - 21h15

Thầy Nguyễn Tùng Lâm

18h Thứ Ba
06/8/2024

 

 

 

  


Các tin khác
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024 (30/04/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024 (31/01/2024)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024 (15/07/2023)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023 (19/03/2023)
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023 (02/07/2022)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022 (10/05/2022)
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023 (06/05/2022)
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN Ở HÀ NỘI NĂM HỌC 2021 - 2022 (06/07/2021)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2021 (03/05/2021)
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020 -2021 (28/03/2021)
 
Tin tức - Sự kiện
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2024 - 2025
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HSG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn